Thường Trực HDND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

NGUYỄN HỒNG VĂN

Bí Thư Đảng Ủy/ Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ 2016 - 2021


VĂN THỊ HOÀNG DUYÊN

Đảng Ủy Viên/ Phó Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top