Chi bộ Quân sự Phường 1 tổ chức kết nạp đảng viên mới

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện mọi nhiệm vụ công tác của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Quân sự đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng cũng như năng lực, sức chiến đấu của đảng viên. Những thành tích đơn vị đạt được luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Chi bộ, đồng thời cũng là động lực để các đoàn viên, quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện noi theo. Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Quân sự nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 09 tháng 7 năm 2022 chi bộ Quân sự tổ chức lễ kết nạp Đảng cho Đoàn viên thanh niên ưu tú Hồ Ngọc Minh Tiến, sinh ngày 18/01/2000.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Văn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Chính trị viên chi bộ Quân sự cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

Đ/c Nguyễn Hồng Văn - Bí Thư Đảng ủy phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới

Đồng chí Hồ Ngọc Minh Tiến là đoàn viên thanh niên ưu tú thuộc biên chế Dân quân cơ động và là nguồn thanh niên nhập ngũ năm 2024. Trong quá trình tham gia công tác, đồng chí Hồ Ngọc Minh Tiến luôn tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, phát huy trình độ, năng lực chuyên môn; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh.

Đ/c Nguyễn Hồng Văn - Bí thư Đảng ủy phường/Bí thư chi bộ, Chính trị viên chi bộ Quân sự

 trao Quyết định kết nạp đảng viên mới

Thay mặt chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Văn đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp cho Đồng chí Hồ Ngọc Minh Tiến, đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới phải “Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; giữ vững phẩm chất chính trị, tư tưởng; phải luôn xác định đặt lợi ích của tập thể lên trên hết; đặc biệt là thực hiện nghiêm quy định về những điều Đảng viên không được làm”.

Sau khi nhận quyết định, trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thể chi bộ, đồng chí Hồ Ngọc Minh Tiến tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời xin hứa luôn tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MẠNH CƯỜNG

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top