Công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn phường thực hiện Công trình thanh niên tại hẻm 81 Nguyễn Bỉnh Khiêm: chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021)và trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top