ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN NGỪA COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN TỪ ĐỦ 18 TUỔI HIỆN CƯ NGỤ TẠI ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1, QUẬN GÒ VẤP. ĐỢT 1

ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN NGỪA COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN TỪ ĐỦ 18 TUỔI HIỆN CƯ NGỤ TẠI ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1, QUẬN GÒ VẤP. ĐỢT 1

Nhân dân vui lòng nhấp vô đường link bên dưới và thực hiện các bước đăng ký thông tin.

Thông tin người dân đăng ký sẽ tự động chuyển về UBND Phường 1 - quận Gò Vấp.

Nhân dân vui lòng theo dõi thông tin trên trang web phường 1 khi có thông báo mới.

Lưu ý: Đăng ký cho người dân chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi nào. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBf3AfUYVl_y0f_aX_rtPBoASII3xEpOwublv8zKfCpE7c-Q/viewform

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top