Đoàn lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 tổ chức thăm cơ sở tôn giáo nhân dịp cuối năm 2020

Ngày 02/02/2021, đoàn lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 chia làm 02 đoàn. Đồng chí Nghuyễn Hồng Văn - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn 1 và đồng chí Cao Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn 2 đến thăm, chúc mừng và tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường nhân dịp cuối năm 2020.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Phường 1 đã thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới các vị chức sắc, ni sư các tịnh xá. Mong các cơ sở thờ tự tiếp tục tuyên truyền vận động các tín đồ, tăng ni phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nắm bắt tâm trạng, tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong các cơ sở.

Thông qua hoạt động thăm hỏi nhằm góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với các công tác tôn giáo nói chung; Động viên khuyến khích các chức sắc, chức việc và đạo hữu thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”; tích cực thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, công tác bảo vệ môi trường; tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Phường 1 ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.    

Một số hình ảnh hoạt động:

 

VHTT            

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top