GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

Thực hiện theo Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 17/3/2022 của Đảng ủy phường về tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2022, Ngày 31/3/2022 Tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 1, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề quý I/2022 về “Giải pháp lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong công tác quản lý đảng viên” cho các đồng chí Đảng ủy viên, các cấp ủy chi bộ và các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của chi bộ trực thuộc với 39 người tham dự.

Đồng chí Vương Thế Hùng - Bí thư Chi bộ Khu phố 6 báo cáo tham luận trong Hội nghị giao ban chuyên đề quý I.2022

Hội nghị đã thông qua báo cáo đề dẫn của Đảng ủy về “Giải pháp lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong công tác quản lý đảng viên”, báo cáo tham luận của Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Chi bộ Khu phố 6. Qua đó, Hội nghị đã thảo luận, tham gia đóng góp những kinh nghiệm, cách làm, giải pháp hiệu quả, thiết thực cho công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý đảng viên của các cấp ủy; Các cấp ủy chi bộ đã tích cực chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác KTGS. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Nguyễn Thụy Phương Trúc - Chi ủy viên Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền báo cáo tham luận trong Hội nghị giao ban chuyên đề quý I.2022

Kết luận Hội nghị Đồng chí Nguyễn Hồng Văn – Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ rút kinh nghiệm từ những mặt còn thiếu sót và hạn chế, để làm tốt công tác KTGS và quản lý đảng viên trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nói chung và nghị quyết của chi bộ nói riêng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết, Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đề cao và tăng cường công tác “phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” đi vào chiều sâu, thành việc làm thường xuyên của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và từng đảng viên.

THÙY LINH

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top