Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Phường 1 tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2022.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn phường những quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách được giao, phù hợp với tình hình của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới hiện nay.

Ngày 28 tháng 10 năm 2022 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Phường 1 đã tổ chức lớp học với hơn 150 học viên là cán bộ, đảng viên, trưởng, phó các đoàn thể, 13 chi bộ, 9 khu phố và 54 tổ dân phố…  gồm 9 chuyên đề theo Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng.

  Ban tổ chức lớp học gồm: ông Vũ Nam Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường, Trưởng ban; Ông Lê Minh Khang, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường, Phó ban Thường trực; các thành viên: ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Công an phường; bà Lê Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Cán bộ Tư pháp phường. Báo cáo viên là Trung tá Trần Hữu Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.

Lớp học đã giúp cho học viên nắm vững nội dung, vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh theo từng cương vị công tác. Đề cao tính độc lập, chủ động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn; tích cực thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ngày càng hoàn thiện.

Mạnh Cường

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top