Hội thi trực tuyến tuần 2 tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của ĐTNCS Hồ CHí Minh"

Đoàn thanh niên Phường 1 tổ chức tập trung tuần 2 tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường 90 năm qua; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Nội dung của Cuộc thi là những kiến thức liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các phong trào, công trình, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay; Những người anh hùng trẻ tuổi, lãnh đạo Đoàn Thanh niên các thời kỳ; những đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có nhiều cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 90 năm qua; Những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, hiến kế nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Sau khi được hướng dẫn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” để trả lời 20 câu hỏi tuần thứ 2 của Cuộc thi.

Một số hình ảnh hoạt động:

VHTT

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top