LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” NĂM 2022 (Từ ngày 15/11/2022- 15/12/2022)

Ngày 24/11/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Cụm 1 (gồm các Phường 1, 3, 4, 5) tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quận, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Chủ tịch UBND Phường 1/ Trưởng ban VSTBPN&BĐG Phường 1 tại buổi lễ phát động

Qua tháng hành động, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu của Cụm 1 (Phường 1, 3, 4, 5) tại phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Triển khai các hoạt động, tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của “Tháng hành động” trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: truyền thông; tuyên truyền bằng xe loa; hệ thống thông tin cơ sở ở phường; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội,... Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng lực lượng tham gia các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi)… do các cấp tổ chức.

MẠNH CƯỜNG

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top