Phường 1, quận Gò Vấp chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân cư trú thực tế tại địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 97 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 3);

Ủy ban nhân dân Phường 1 đã triển khai  xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid 19 trên địa bàn phường cụ thể: Công tác chi hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú. Công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Tính đến ngày 01/10/2021 tồng số người dân được thụ hưởng trên toàn địa bàn phường là 14.763 người với tổng kinh phí là 14.763.000.000đ.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

Phương thức hỗ trợ: Chỉ trả 01 lần cho đối tượng thụ hưởng.

Có 5 nhóm đối tượng được nhận gồm:

1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.

2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mắt việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bản xã, phường, thị trấn (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở V tế không có mặt tại địa phương).

3. Người phụ thuộc của đối tượng nêu tại khoản 2 Điều này, gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trần tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

4. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sông chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại địa bàn xã, phường, thị trân.

Không hỗ trợ đối với các trường hợp sau: (1) Người đang hưởng lương hưu; (2) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; (3) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; (4) Người lao động được doanh nghiệp trả lương tháng 8 năm 2021.

(công khai danh sách người được hưởng và người không được hưởng)

Link danh sách người dân được hỗ trợ:/uploads/files/chi(1).pdf

Link danh sách người dân không được hỗ trợ:/uploads/files/khong.pdf

                                                                             BAN BIÊN TẬP

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top