TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG NĂM 2022

Nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, giúp cho các cấp ủy chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý đảng viên và thi hành kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều ngày 31/3/2022 tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã tham mưu cho Đảng ủy, tổ chức lớp tập huấn, triển khai, phổ biến một số nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hướng dẫn xây dựng chương trình KTGS năm 2022, quy trình, các bước, cách tổ chức một cuộc KTGS của chi bộ và các văn bản mới cho các đồng chí Đảng ủy viên, các cấp ủy chi bộ và các đồng chí làm công tác KTGS của chi bộ trực thuộc với 39 đồng chí tham dự.

Đồng chí Cao Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai,

hướng dẫn quy trình KTGS và các văn bản mới cho cấp ủy chi bộ

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các cấp ủy, đảng viên được học tập về quy trình tiến hành thực hiện công tác KTGS đối với đảng viên của chi bộ, nắm rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với công tác KTGS, cập nhật thêm các văn bản mới (Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng). Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng đã xây dựng các biểu mẫu theo các bước kiểm tra, giám sát, giúp các chi bộ dễ tiếp cận công việc nhanh hơn.

Phát biểu trong buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Hồng Văn – Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các cấp ủy tập trung thực hiện công tác KTGS theo đúng tiến độ chương trình năm đã đề ra; nhanh chóng cập nhật các văn bản mới của Đảng, đồng thời triển khai đến đảng viên chi bộ bằng nhiều hình thức. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện công tác KTGS của các chi bộ và tham mưu Đảng ủy tổ chức các buổi quán triệt các văn bản mới liên quan về công tác KTGS của Đảng kịp thời đến cấp ủy chi bộ trực thuộc.

THÙY LINH

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top