Ủy ban nhân dân Phường 1, quận Gò Vấp hoàn thành tốt công tác niêm yết danh sách cử tri

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường 1 gồm 09 khu vực tại 09 khu phố.

Những ngày qua, với quyết tâm hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng thời gian quy định của Ban Bầu cử, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo cấp ủy, Trưởng 9 khu phố tập trung cho công tác rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

Sáng ngày 12/4/2021, toàn phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 ở tất cả 09 khu phố với hơn 13.000 cử tri; Một số khu vực niêm yết danh sách có hơn 1.600 cử tri hiện nay là Khu phố 8 và Khu phố 7. Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử bằng nhiều hình thức sâu, rộng như pano, băng rôn… để người dân đến kiểm tra thông tin.

Trong thời gian niêm yết, mỗi khu phố đều phân công người trực tại các tổ bầu cử để tiếp nhận phản ánh của Nhân dân, cử tri, về việc có sai sót thông tin cử tri. Qua đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin kịp thời.

Anh Khang

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top