Về tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người điều trị COVD-19 cách ly y tế, hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi người khuyết tật

THÔNG BÁO về tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người điều trị COVD-19 cách ly y tế, hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi người khuyết tật

Thực hiện Công văn số 2734/UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận; Công văn số 5327/UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Công văn số 2734/UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận; Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ Mức hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021: thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị/cách ly thực tế (trừ trường hợp đã được cung cấp suất ăn miễn phí tại các cở cách ly, bệnh viện dã chiến) Thành phần Hồ sơ gồm: Đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành:

- Giấy ra viện hoặc Giấy chứng tử của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị do nhiễm COVID-19 theo quy định của pháp luật.

- Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định về việc trợ cấp xã hội, Giấy xác nhận mức độ khuyết tật (nếu có) để nhận hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người. Đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành gồm:

 - Văn bản của Ủy ban nhân dân quận hoặc của cơ quan y tế về cách ly y tế tại cơ sở cách ly;

- Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành ( trước ngày 11/6/2021);

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế;

 - Phiếu thu hoặc biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành” (từ 06/11/2021 trở về trước).

Đối với F0 điều trị tại nhà gồm:

- Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với người mắc COVID-19 (F0);

- Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh ( nếu là trẻ em dưới 16 tuổi); hộ chiếu; chứng minh nhân dân; thẻ căn cước công dân; thẻ bảo hiểm y tế và quyết định về việc trợ cấp xã hội (nếu có) để nhận hỗ trợ thêm 1.000.000đ/người Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2022. (nộp về Bà Đỗ Thị Bích Ngọc - SĐT liên hệ: 0938.851.671). Để tổng hợp Danh sách trình Ủy ban nhân dân quận thẩm định, phê duyệt.

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top