Quy định về phân loại rác thải sinh hoạt

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Ô nhiễm rác thải

- Rác thải nhập khẩu: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hiện cả nước có 17.000 container phế liệu chưa làm thủ tục thông quan. (Nhựa, giấy, sắt, nhôm do các hãng tàu nước ngoài chở đến)

- Rác thải nhà máy sinh hoạt...: Ước tính mỗi năm có hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại VN (27% được tái chế).

- Lượng nhựa tiêu thụ tính trên đầu người ở VN tăng mạnh, từ 3,8kg lên 41,3kg/người (1990 - 2020).

2. Ô nhiễm nguồn nước

Cả nước có 615 cụm công nghiệp nhưng chỉ khoảng 5% có hệ thống xử lý nước thải tập trung, gần 300 KCN với lượng xả thải trên 2 triệu m3/ngày, nhưng có đến 70% chưa được xử lý triệt để.

Mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong và trên 200.000 trường hợp bị ung thư do sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

3. Ô nhiễm không khí

- Hà Nội đứng thứ 2, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 15 về mức độ ô nhiễm không khí ở khu vực Đông Nam Á.

Dự báo đến năm 2035 con số tử vong vì ô nhiễm môi trường ở VN có thể lên đến 100.000 người/năm.

4. Ô nhiễm tiếng ồn

- Tuy là một dạng ô nhiễm môi trường rất nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nhưng ô nhiễm tiếng ồn lại ít được quan tâm.

- Các chuyên gia môi trường cảnh báo: Tiếng ồn đô thị được ví như “kẻ sát nhân dấu mặt”.

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 nêu rõ: Về môi trường: “Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, nông thôn là 93 - 95%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; .... giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%.”

Điều 43. (Hiến pháp 2013) Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

BỐ CỤC
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Gồm có 16 Chương, 171 Điều (so với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 giảm 4 Chương nhưng tăng 01 Điều)

Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2022.

Cụ thể:

- Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Chương II: BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHIÊN.

- Chương III: CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH BVMT QUỐC GIA, NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCH VÙNG, QUY  HOẠCH TỈNH.

- Chương IV: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- Chương V: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- Chương VI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô HIỄM KHÁC.

- Chương VII: ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

- Chương VIII: QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

- Chương IX: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG, THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG.

- Chương X: PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG.

- Chương XI: CÔNG CỤ KINH TẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .

- Chương XII: HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

- Chương XIII: TRÁCH NHIỆM CỦA MTTQ VN, TỔ CHỨC CT-XH, TỔ CHỨC CT-XH NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC  XH - NGHỀ NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

- Chương XIV: TRA, THANH TRA, KIỂM TOÁN, XỬ LÝ VI PHẠM, TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG.

- Chương XV: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

- Chương XVI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

NGHỊ ĐỊNH 55/2022/NĐ-CP

1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

b) Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.

Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

Các link tham khảo:

https://plo.vn/tu-25-8-bi-phat-tien-neu-khong-phan-loai-rac-post688171.htmlnke6nh

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/38702/tu-01-01-2022-nguoi-dan-khong-phan-loai-rac-thai-se-bi-tu-choi-thu-gom

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top