Thành viên UBND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

VŨ NAM HƯNG

Phó Bí Thư Đảng Ủy/ Chủ tịch UBND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Đảng Ủy Viên/ Phó Chủ tịch UBND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Phó Chủ Tịch UBND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

NGUYỄN VĂN HIỀN

Đảng Ủy Viên/ Chỉ Huy Trưởng BCH CA Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

LÊ MINH KHANG

Đảng Ủy Viên/ Chỉ Huy Trưởng BCH Quân Sự Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top