Hướng dẫn nhập thông tin trẻ sinh năm 2017, chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2023-2024

14.2.2023:Hướng dẫn cha mẹ học sinh (CMHS) nhập thông tin trẻ sinh năm 2017, chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 92/GDĐT ngày 09/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về hướng dẫn cha mẹ học sinh nhập thông tin trẻ sinh năm 2017.Để Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận (Phòng GD&ĐT) có cơ sở xem xét phân tuyến tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh. Ủy ban nhân dân Phường 1 phổ biến, hướng dẫn các nội dung sau:

1. Đối tượng đăng nhập thông tin trên hệ thống:

1.1. Trẻ sinh năm 2017 thường trú tại Phường 1, quận Gò Vấp có thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021) có nội dung thể hiện nơi thường trú: địa chỉ tại Phường 1 quận Gò Vấp.

1.2. Trẻ sinh năm 2017 thường trú thuộc tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm trú tại Phường 1, quận Gò Vấp có thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021) có nội dung thể hiện nơi thường trú: địa chỉ thuộc tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi tạm trú: địa chỉ tại Phường 1 quận Gò Vấp.

2. Tổ chức Thực Hiện:

2.1. Đối với cha, mẹ học sinh, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng (viết tắt là CMHS)

Truy cập địa chỉ trang tuyển sinh:tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn

Thực hiện khai báo, đăng ký hồ sơ trẻ sinh năm 2017 (theo tài liệu hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp đính kèm trên trang tuyển sinh). Cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận tên tài khoản và mật khẩu tra cứu kết quả phân tuyến.

*Lưu ý:Cha, mẹ học sinh khai báo chính xác tất cả thông tin để Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp có căn cứ tiến hành phân tuyến cho trẻ. Cần kiểm tra, rà soát thật chính xác các thông tin đã nhập trên hệ thống trước khi nhấn gửi đăng ký và chỉ đăng ký một lần.

Nếu trẻ thuộc diện được phân tuyến nhưng CMHS khai báo thông tin không chính xác, không trùng khớp với hồ sơ thực tế hoặc không thực hiện khai báo thông tin theo quy định thì sau khi công bố kết quả phân tuyến Phòng GD&ĐT sẽ không phân tuyến lại, chỉ giới thiệu để học sinh có chỗ học.

3. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 15/3/2023: CMHS đăng ký thông tin trực tuyến (khi gửi hồ sơ đăng ký thành công CMHS cần lưu lại thông tin mã hồ sơ đăng ký)

- Khi có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ bà Trần Thị Hoàng Anh, chuyên trách giáo dục; số điện thoại: 0903954606 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

BBT

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top