Đại biểu HDND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

NGUYỄN HỒNG VĂN

Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

VĂN THỊ HOÀNG DUYÊN

Phó Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

VŨ NAM HƯNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

LÊ THỊ NGỌC YẾN

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

VŨ TOÀN THẮNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

LÊ MINH KHANG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

THÂN THỊ HỒNG YẾN

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

THÁI THỊ SEN

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHÂU VĂN PHONG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

LÂM VIẾT LUẬN

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

PHAN THỊ CHÂU

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TRẦN VĂN CÔNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TRẦN VĂN TRUNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TRẦN THỊ THUÝ HẰNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TRẦN PHƯƠNG THẢO

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÔ THỊ NGỌC ANH

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TRƯƠNG THỊ NGA HOÀNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

THÁI BÌNH LONG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGUYỄN VĂN XUÂN

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGUYỄN THỊ THANH THỦy

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGUYỄN HÙNG MINH

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGÔ MINH THÁI

(ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH CHÂU)

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐẶNG KIM HOÀNG

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

CAO THỊ HOÀI CẬY

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

LÊ THỊ THÔI

(NI TRƯỞNG THÍCH NỮ MINH LIÊN)

Đại biểu

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top