BCH Đảng Bộ Nhiệm Kỳ (2020 - 2025)

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

NGUYỄN HỒNG VĂN

Bí Thư Đảng ủy/ Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

CAO THỊ THUỲ LINH

Phó Bí Thư Thường Trực Đảng ủy Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

VŨ NAM HƯNG

Phó Bí Thư Đảng ủy/ Chủ tịch UBND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


VĂN THỊ HOÀNG DUYÊN

Đảng ủy viên/ Phó Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Đảng ủy viên/ Phó Chủ tịch UBND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

LÊ THỊ NGỌC YẾN

Đảng ủy viên/ Chủ tịch MTTQVN Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

NGUYỄN VĂN HIỀN

Đảng ủy viên/ Chỉ Huy Trưởng BCH CA Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

LÊ MINH KHANG

Đảng ủy viên/ Chỉ Huy Trưởng BCH Quân Sự Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

HOÀNG THỊ MAI VY

Đảng ủy viên/ Chủ tịch hội liên hiệp Phụ Nữ

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

LÊ VĂN ÚT

Đảng ủy viên/ Cán bộ tổ chức

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


VŨ TOÀN THẮNG

Đảng ủy viên/ Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra/ Tuyên Giáo Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top