Lãnh đạo đơn vị

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

NGUYỄN HỒNG VĂN

Bí Thư Đảng Ủy/ Chủ tịch HDND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

CAO THỊ THUỲ LINH

Phó Bí Thư Thường Trực Đảng Ủy Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

VŨ NAM HƯNG

Phó Bí Thư Đảng Ủy/ Chủ tịch UBND Phường

Nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top