Kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp vừa ban hành Kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Theo đó, việc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đồng thời cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp quận 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra 2019); làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Đối tượng điều tra là hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Điều tra DSGK 2024 thu thập thông tin về các nội dung chính về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; về giáo dục; về hôn nhân; về lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi; về người chết của hộ; về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú của hộ là 0 giờ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.

Điều tra DSGK 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Điều tra dân số cụ thể:

Tổ 3, tổ 6 - Khu phố 1 Điều tra viên: bà Đỗ Thị Thảo

Tổ 8 - Khu phố 2 Điều tra viên: ông Nguyễn Tử Ánh

Tổ 22 - Khu phố 4 Điều tra viên: bà Trần Chí Diễm Thuỳ

Tổ 55 - Khu phố 9 Điều tra viên: bà Nguyễn Thuỵ Thảo

MẠNH CƯỜNG

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top