Kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân phường khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 29/12/2020, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức Kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân phường khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự có 25 đại biểu Hội đồng nhân dân phường, tham gia kỳ họp có đồng chí Cao Thị thùy Linh – Phó Bí thư Thường trực/Trưởng khối vận phường.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường giải quyết nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, kỳ họp xem xét đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng– an ninh  năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; về điều chỉnh giảm số kết dư ngân sách năm 2019; về điều chỉnh; bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020; về giao dự toán thu ngân sách nhà nước – phân giao dự toán chi thường xuyên năm 2021; về bổ sung dự toán chi từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020; về sử dụng nguồn vốn kết dư 2019 để cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường. Kỳ họp nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân phường và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường tham gia xây dựng chính quyền; Đại diện Thường trực HĐND phường báo cáo công tác hoạt động của HĐND phường năm 2020.

Hội đồng nhân phường xem xét thông qua các Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; Phân giao thu ngân sách nhà nước và phân giao dự toán chi thường xuyên năm 2021. Và kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021.

VHTT

TIN CÙNG DANH MỤC

Banner footer
return to top